Сьогодні: 12.11.2019 - Доброго часу, раді бачити Вас на нашому сайті "Зернятко"
Виберіть мову:   

Навчальна програма

Ваш майбутній першокласник не просто буде навчений письму, читанню і базовій математиці, а й самостійно знаходити рішення до поставленого завдання.

Йдучи в перший клас, ваш малюк буде:

 • навчений читанню, письму та базовій математиці;
 • мислити логічно;
 • ознайомлений з азами комп'ютерної грамоти;
 • мати об'ємну систематизовану базу для подальшого поглибленого вивчення англійської мови;
 • вміти творчо вирішувати поставлені завдання;
 • знати, як досягати мети;
 • вміти вибудовувати свої відносини з однолітками і вчителями;
 • мати бажання і вміти вчитися.
 • Мета програми:

 • розвинути інтелект, пізнавальні та творчі здібності вашого дошкільника;
 • розвинути всі види мовленнєвої діяльності (вміння слухати і говорити, читати і писати);
 • прищепити навички культури спілкування.
 • Програма підготовки до школи включає:

 • розвиток мови і навчання читання;
 • розвиток дрібної моторики і підготовка до письма;
 • початковий курс математики та логіки;
 • вивчення англійської мови;
 • ознайомлення з роботою на комп'ютері;
 • розвиток художніх навичок і образного мислення.
 • Що дадуть вашій дитині заняття з розвитку мовлення та навчання читанню?

 • Ваш дошкільник навчиться слухати і грамотно говорити;
 • мислити образами і логічно викладати їх;
 • складати слова з букв і складів;
 • читати, розуміти і переосмислювати прочитане;
 • у дитини поповниться словниковий запас і він з легкістю зможе підбирати синоніми і будувати речення;
 • вивчить багато віршів і навчиться виступати перед дітьми з групи.
 • Ваш всезнайка буде з радістю поспішати на наступне заняття! Наші уроки з розвитку мовлення стануть міцним плацдармом для розвитку комунікативних і творчих здібностей у вашого майбутнього першокласника!

  Чому навчиться ваш малюк на уроках з дрібної моторики і підготовки до письма?

  На заняттях з дрібної моторики ваш дошкільник навчиться терпінню і працьовитості. На цих заняттях ваш малюк буде вчитися малювати рівні лінії, домальовувати сегменти малюнка, навчиться писати за зразком і переписувати останній абзац.

  Уроки розвитку дрібної моторики:

 • підготують руку вашого малюка до письма;
 • розвинуть тактильні відчуття;
 • сформують тонкі рухи пальців обох рук;
 • прищеплять вашій дитині працелюбність і терпіння.
 • Крім того, на всіх заняттях виконуються вправи пальчикової гімнастики і вправи з тренування зап'ястка руки.

  На заняттях з математики та логіки ваш малюк навчиться:

  Заняття з математики та логіки розвинуть логічне мислення, увагу і спостережливість у вашої дитини, а також здатність до узагальнення і сприйняття абстрактних понять.

 • спостерігати і порівнювати, відрізняти головне від другорядного, виділяти загальне;
 • будувати прості гіпотези, ілюструвати їх прикладами і вибудовувати в один ланцюжок;
 • робити прості узагальнення і вибудовувати їх у цілісне інформаційне повідомлення;
 • описувати властивості предметів, обгрунтовано виділяючи їх відмінності;
 • самостійно формувати фігури у групи за спільними ознаками;
 • логічно висловлювати свої думки і знаходити причинні зв'язки між явищами навколишньої дійсності;
 • у вашої дитини сформуються просторові уявлення про форму, розміри і взаємне розташування предметів;
 • ваш всезнайко познайомиться з основами числової грамоти та основами геометрії;
 • порівнювати числа в межах 100;
 • рахувати в межах 10 (по системі усного рахунку);
 • ваш дошкільник буде з легкістю додавати і віднімати, вирішуючи завдання;
 • охайно вести зошити і орієнтуватися в записах.
 • Розвиток логічного мислення у дітей дошкільного віку

  Мислення - один з основних пізнавальних психічних процесів, з допомогою якого людина аналізує набутий досвід, вирішує поставлені завдання, будує зв'язки між предметами навколишнього світу і т. ін.

  У дошкільнят переважає спочатку наочно-дієве (маленьких), а потім наочно-образне мислення, це коли малюкові для усвідомлення потрібно бачити те, про що йде мова.

  Вчені підкреслили, що розвиток логічного мислення у дітей дошкільного віку є одним з головних напрямків розвитку, тому йому потрібно приділяти серйозну увагу. Це допоможе в майбутньому дитині досягти успіху в навчанні та інтелектуальній сфері.

  Мислення являє собою вищу форму пізнавальної діяльності людини, процес пошуку і відкриття нового. Розвиток мислення у дітей є важливим елементом виховання, так як розвинене мислення допоможе дитині розуміти закономірності навколишнього світу, причинно-наслідкові зв'язки у відносинах, житті і природі. Логічне мислення - це основна частина успіху в житті, яка допоможе правильно проаналізувати будь-яку ситуацію або проблему, вибравши оптимальний варіант рішення.

  Логічне мислення потрібно постійно тренувати. Щоб дитина не використовувала стереотипне мислення, яке притаманне багатьом людям, слід розвивати логіку з раннього дитинства.

  Розвиток мислення у дітей являє собою один з найважливіших процесів росту людини. Педагоги і психологи цей процес умовно поділили на етапи:

 • розвиток предметно-дієвого мислення (вік 1-3 роки) діти починають пізнавати навколишній світ, пробувати предмети на смак і запах, чіпати їх, розбирати і ламати;
 • розвиток наочно-образного мислення (вік 4-6 років) - в цей період мислення найбільш розвинене, воно проявляється у вигляді наочних образів, зорових, слухових і тактильних уявлень; саме зараз можна визначити схильність людини до творчості.
 • Розвиваючи своєчасно всі види мислення, ми допомагаємо дитині справлятися з різними завданнями максимально швидко, так як дитина вчиться вибирати спосіб, виходячи з досвіду.

  Мета курсу:

  познайомити учнів із законами і формами правильного мислення.

  Основні завдання:

 • Вчити знаходити різні можливі варіанти вирішення інтелектуального завдання, аргументувати свою відповідь, розвивати пояснювальне мовлення.
 • Вчити дітей виявляти невідповідність явищ, виділяти нелогічні ситуації, помічати порушення в логіці подій.
 • Вчити помічати помилкові судження під час розповіді дорослого, товариша. Вправляти в умінні заперечувати неправильні твердження.
 • Розвивати і підтримувати допитливість, життєву компетентність дітей, вміння висловлювати і відстоювати власну точку зору.
 • Розвивати логічне доказове мислення, увагу, пам'ять.
 • Виховувати у дітей старанність, уважність.
 • Адже найкраща інвестиція будь-кого з батьків - це інвестиція в майбутнє своєї дитини. Ласкаво просимо до нас!

  Завдання:

  Ознайомити учнів: зі змістом основних логічних понять, законів логіки, логічних дій та операцій; із логічними прийомами отримання знань; з основними видами та принципами розв'язання логічних задач.

  Курс навчання розрахований на 9 місяців. Дитина зможе знаходити обґрунтування багатьом ситуаційним явищам навколо нього, осмислити і оцінити факти, грамотно вибудувати свої судження.

  Наша програма має ряд переваг, які виділяють нас серед інших. Головними з них є:

 • унікальна програма (з урахуванням рівня розвитку кожної дитини);
 • невеликі групи по 10-12 осіб, які дозволять приділити максимум уваги кожному учневі;
 • зручний поділ на вікові групи: (4-5 років, 5-6 років);
 • всі заняття проходять в класі по 1 уроку 2 рази в тиждень;
 • «Зернятко» надає всі необхідні навчальні матеріали.
 • Пояснювальна записка.

  В теперішній час підготовча дошкільна освіта повинна зайняти важливе місце. Це обумовлено низкою об'єктивних факторів: початком шкільного навчання з шести років; значним обсягом інформації, яку дитина отримує з різних джерел; бажанням педагогів надати навчальному процесу більшої інтенсивності; прагненням батьків якомога раніше навчити дитину мислити.

  Ми повинні сформувати у дітей уміння міркувати, орієнтуватися у всьому, що їх оточує, належним чином оцінювати життєві ситуації, приймати самостійні рішення, аргументувати свої міркування, помічати і розкривати причинно-наслідкові зв'язки в навколишньому середовищі. Всі названі вміння є складовими здібностями логіко-математичного розвитку дошкільнят. Важливо дати дітям певні знання, сформувати відповідні навички. Тому головний напрямок роботи у центрі розвитку «Зернятко» - це розвиток логічного мислення дітей під час ознайомлення з навколишнім світом у всіх його взаємозв'язках і залежностях.

  У сучасному світі дуже важливо вміти не тільки засвоювати певні знання, але і оперувати ними, застосовувати їх, мислити творчо, неординарно, креативно. І основи цієї здатності слід закладати з дошкільного віку. Серед її головних принципів навчання дітей розв'язувати суперечності, застосовувати системний підхід, тобто бачити навколишній світ у взаємозв'язку всіх його компонентів, знаходити резерви для творчого розв'язання задачі. Програми розвитку, виховання і навчання в центрі «Зернятко» велика увага приділяється логічній підготовці дошкільників. Мова йде, зокрема, про розвиток їх логічного мислення.

  Ось тому актуальними і важливими залишаються заняття з логіки, які доповнюють навчально-виховний процес у нашому дошкільному закладі.

  На заняттях з логіко-інтелектуального розвитку систематично формується у дітей уявлення про предмет через відкриття світу в його цілісності. Вони зацікавлені ставляться до того, що навколо них, знаходять серед предметів знайомі або незнайомі, знаходять однакове, схоже, різне.

  Мета роботи - навчити дітей розв'язувати проблемні ситуації, які вимагають певних логічних рішень; формувати у дошкільнят активне пізнавальне ставлення до навколишньої дійсності, вміння орієнтуватися в розмаїтті предметів і явищ; розвивати здатність дитини довільно регулювати власну пізнавальну діяльність; узагальнювати і систематизувати знання, які дають дитині можливість самостійно виводити нове з уже засвоєного; вчити дітей бути рішучими, відповідальними і самостійно приймати рішення, доводячи свою думку.

  Вивчення англійської мови

  Всі діти люблять спілкування, і англійська тому не перешкода. Наша програма розрахована на всі канали сприйняття інформації дитиною: зоровий, слуховий і тактильний. Завдяки цьому задоволення і ефективність гарантовані.

 • Грунтується на методі вивчення мови як рідної.
 • Включає дитячі пісні та вірші англійською, розвиває музикальність.
 • Дитина бере участь у великій кількості ігор, підібраних відповідно віку.
 • Включає ігри та творчість, розвиває дрібну моторику.
 • Програма підходить для дітей, які тільки почали вивчати англійську.

  Завдання і навички

  На перших уроках основний акцент ставиться на розумінні англійської мови вчителя і повторення простих слів. Поступово словниковий запас збільшується, і юні учні можуть його використовувати. З допомогою наших навчальних матеріалів учні втягуються в навчальний процес і не помічають, як спілкування англійською на уроках стає таким же природним, як і рідною мовою.

  Уроки комп'ютерної грамотності

  Організація навчального процесу.

  Програма орієнтована на роботу з дітьми і розрахована на один рік навчання.

  Форма проведення занять: групові.

  Використовувані методи:

 • практичні заняття;
 • бесіди;
 • робота з дидактичним матеріалом.
 • Привабливість комп'ютера для дитини у тому, що він інтерактивний. Діти, які ввійшли у вік "чомучок", будуть спілкуються з ним на рівних.

  Молодші школярі отримують від комп'ютера явне задоволення і безсумнівну користь. Він розважає і навчає, дозволяє приймати самостійні рішення та одразу бачити їх наслідок. Дитина не просто збирає картинки з готових елементів, але і закріплює свої отримані знання на уроках математики, логіки, читання, англійської мови за допомогою комп'ютера.

  Крім того, дитячі ігрові та пізнавальні програми з успіхом конкурують з енциклопедіями: можна не тільки прочитати, чому літак літає, а бджола дзижчить, але і живцем побувати, наприклад, у тропічному лісі або в підводному світі.

  Пояснювальна записка

  Поряд з традиційними навчальними посібниками в даний час з'явилася велика кількість освітніх електронних ресурсів. Комп'ютерне навчання - новий спосіб навчання, одним із його різновидів можна вважати використання навчальних ігрових програм.

  Метою введення комп'ютера в життя дошкільника є «...перш за все, формування у нього психологічної готовності до життя в суспільстві, що широко використовує інформаційні технології».

  В цю програму включені такі комп'ютерні ігри, які будуть сприяти розвитку пізнавальної активності дитини і спонукати його до активної поповненню знань про навколишній світ. Завдяки цьому у дітей розвиваються психічні процеси, необхідні для навчання в школі: мислення, пам'ять, сприйняття, пізнавальна активність. В цих іграх, як і у всякої творчої діяльності, дитині буде потрібно активізувати своє мислення, кмітливість, винахідливість, уміння міркувати.

  Дитина не завжди здатна концентрувати свою увагу протягом всього заняття на його утримання. Увага володіє рядом властивостей: концентрація, стійкість, переключення. Навчальні ігрові програми дозволяють дитині розвивати в ігровій формі зазначені властивості уваги, що дозволить йому бути більш посидючим, зосередженим в процесі навчальної діяльності. Крім того, у дитини задіяні всі види пам'яті: образна, емоційна, зорова, слухова, логічна. Одна з основних заповідей поліпшення пам'яті, повторення. Діти, як правило, з великим інтересом грають в одну і ту ж гру багато разів, тим самим зміцнюють свою пам'ять. Від заняття до заняття перед дитиною ставляться різні дидактичні завдання, які вимагають від нього певний обсяг знань і умінь. У процесі гри починає формуватися інтерес до навчальної діяльності, а ігрова мотивація дитини поступово зміщується на навчальну.

  Заняття на комп'ютері мають велике значення і для розвитку довільної моторики пальців рук, що особливо актуально при роботі з дошкільнятами. В процесі виконання комп'ютерних завдань їм необхідно у відповідності з поставленими завданнями навчитися натискати пальцями на певні клавіші, користуватися маніпулятором «миша». Крім того, важливим моментом підготовки дітей до оволодіння письмом, є формування і розвиток спільної координованої діяльності зорового і моторного аналізаторів, що з успіхом досягається на заняттях з використанням комп'ютера.

  Дитина оволодіває новим способом, більш простим та швидким, отримання і обробки інформації.

  Використання комп'ютерних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку є ще поки нетрадиційною методикою, але з її допомогою можна більш ефективно вирішувати освітні завдання, які сприятимуть підготовці дитини до навчання в школі.

  Мета програми:

  розвиток інтелектуальних здібностей і пізнавальних процесів у дошкільників.

  Завдання:

 • розвиток і формування зорово-просторової орієнтації;
 • формування і розвиток довільних психічних функцій (довільна увага, мислення, пам'ять і поведінку);
 • розвиток абстрактного, наочно-образного мислення;
 • формування та розвиток логічного мислення (класифікація, порівняння, узагальнення);
 • закріплення навичок рахунку і читання з допомогою освітніх ігор і програм Word і Excel;
 • придбання практичних навичок при роботі з ПК.
 • Організація навчального процесу

  Програма орієнтована на роботу з дітьми і розрахована на один рік навчання.

  Форма проведення занять: групові.

  Використовуються методи:

 • практичні заняття;
 • бесіди;
 • робота з дидактичним матеріалом.
 • Як показує практика рівень засвоєння постійно підвищується. Управління комп'ютером (клавіатурою, мишею) засвоюється дітьми автоматично. Під час гри не акцентується увагу дитини на те, що його діагностують, а перед ним ставляться певні дидактичні завдання, які дитина має вирішити самостійно, і він «просто грає». Важливо, щоб під час комп'ютерних ігор дитина була розкута, вільно володіла комп'ютером, незважаючи на те, що це новий вид гри.

  Принципи і засоби навчання

  Робота з дітьми завжди вимагає від педагога масу зусиль, тим більше з дітьми дошкільного віку. Виходячи із специфіки цієї вікової категорії, використовуються наступні принципи навчання при поданні досліджуваного матеріалу:

 • Доступність
 • Тема заняття подається в простій, доступній для дітей цього віку формі, а також з використанням різноманітного дидактичного матеріалу.
 • Доступність є також одним з основних критеріїв при відборі комп'ютерних програм для занять. Вони повинні бути легкими в управлінні і матеріал у них повинен подаватися простою, зручною для сприйняття формі.
 • Наочність.
 • Так як у дітей дошкільного віку в навчанні все ще провідну роль має наочно-дієве і наочно-образне мислення, то важливим моментом на уроці є наочність матеріалу. Це:

 • різноманітний дидактичний матеріал для заняття;
 • добірка комп'ютерних програм для занять (з використанням барвистих, яскравих малюнків, анімації, звукових ефектів).
 • Програма з образотворчого мистецтва для дітей центру розвитку «Зернятко»

 • Уроки розроблені враховуючи вікові можливості дітей.
 • Діти виявляють зацікавленість самим процесом малювання.
 • Розминка для пальчиків.
 • Рухи олівцем стають більш впевненими, виникає потреба впізнавання зображених форм.
 • В дитячих малюнках з'являються риси подібності до певниого предмета.
 • Набуває все більшого значення результат образотворчої діяльності.
 • Прямокутні і округлі форми дитина асоціює з подібними предметами обстановки: будинком, машиною, квіткою, яблуком і тому подібне.
 • Характерним для цього віку є бажання повторити зображення з додатковими деталями.
 • Робота дитини з фарбою (нанесення ритмічних мазків пензлем).
 • Малюк ще не має попереднього задуму, а лише грає пензлем і фарбами. Кольорові мазки-плями надихають дитину на впізнавання асоціативних образів.
 • У процесі малювання невимушені рухи дитини стають керованими, виникає бажання передати на аркуші конкретну дію ( "машина їде", "дощик іде", "квіточка росте»). Зазвичай діти відтворюють предмети овальних або прямокутних форм.
 • В дошкільному віці вперше виникає намір передати елементарне схожість з конкретним предметом або явищем.
 • Орієнтовна тематика занять:

  Завдання спрямовані на формування відчуттів дитини:

 • Ритму мазків, штрихів ( "Хмаринка плаче кап-кап-кап", "Малі ніжки топ-топ-топ", "Горобинка - намистинки для маленької пташки" тощо);
 • Кольори при передачі явищ навколишнього світу контрастом кольорових плям ( "Чарівні метелики", "Святковий салют", "На ялинці вогники горять" і т. д.);
 • Форми при передачі навколишніх предметів.
 • В ході занять педагог приступає до розгляду малюнків, картин, ілюстрацій казкового жанру, народних іграшок, предметів; ігрових вправ.

  Інструменти та матеріали: гуашеві фарби, кольорові олівці, фломастери, кольорові олівці, кольоровий і білий папір, картон, розміру А-4, кисті, картинки, ілюстрації, клей, пластилін, ножиці, природний матеріал (крупа, гербарій, шишки ...) і т. д.

  При інтеграції видів образотворчої діяльності встановлюється послідовність типів занять: від заняття по кожному виду (малювання, ліплення, аплікація, конструювання) - до занять, в яких поєднуються різні способи зображення і використовується різний матеріал.

  В центрі дитячого розвитку «Зернятко» ми навчаємо дітей вікових груп:

  1. Групи від 3 до 4 років. Розвиток дітей дошкільного віку.

  Заняття для таких дітей триває півтори години, і наші педагоги, спеціально навчені для роботи з цією віковою групою, приділяють дітям максимум уваги і турботи. В одному класі ми збираємо не більше 10 дітей віком від 3 до 4 років, з якими займаються 3 педагога.

  2. Групи від 4 до 5 років. Навчання дітей дошкільного віку.

  Заняття для цієї вікової групи триває 2 години, і ми збираємо в одному класі не більше 12 дітей близького віку, з якими займаються 3 педагога.

  3. Групи від 5 до 6 років. Навчання дітей дошкільного віку.

  Заняття для цієї вікової групи триває 2 години, і ми збираємо в одному класі не більше 12 дітей близького віку, з якими займаються 3 педагога.

  У радянські часи з освітою було трохи простіше. Можна було піти в 1 клас звичайної школи в сусідньому дворі, закінчити її і поступити в інститут. Система освіти забезпечувала досить високий середній рівень.

  Сьогодні все влаштовано інакше. Освіта працює тільки для тих, чиї батьки розуміють його цінність і вкладають значні ресурси у вигляді грошей та особистого часу. Ми живемо у часи, коли "всім начхати", розумні стають розумнішими, багаті – багатшими, а бідні – біднішими.

  Див не трапляється. У більшості людей, які чогось досягли в житті, були розумні батьки, які надавали багато уваги освіті.

  1. Готуйтеся у перший клас заздалегідь

  Якщо ви читаєте цю статтю, значить, ви розумні батьки, які про все думають заздалегідь. Ви абсолютно праві. Починати готуватися до школи і вибирати курси підготовки краще всього заздалегідь. Це зовсім не означає, що після садка дитина повинна сідати за інтеграли з похідними.

  Готуватися в 1 клас потрібно, перш за все, батькам. Як мінімум, слід визначитися з профілем майбутньої освіти вашої дитини і, виходячи з цього, моніторити школи в радіусі хх км від вашого будинку або по всьому місту, якщо ви зможете возити дитину в школу.

  Добре б зрозуміти для себе, ким ви бачите своє чадо: йому (і вам) ближче точні або гуманітарні науки, мистецтво чи спорт... чим точніше ви поставите собі завдання, тим легше буде знайти правильне рішення. Ще один аргумент на користь того, щоб визначитися заздалегідь, – це підготовчі курси. У багатьох спеціалізованих школах з початку навчального року починаються курси підготовки до школи. Якщо вони "прив'язані" до певного навчального закладу й це не гарантує 100% відсотковий вступ. Центр розвитку дитини «Зернятко» заощадить вам безліч нервових клітин.

  2. Готуйтеся за програмою тестування обраної школи

  Те, що не можна виміряти – не існує!

  Щоб вміти вирішувати завдання - потрібно вирішувати завдання. Для того щоб навчитися читати – потрібно читати!

  Не слід готуватися до школи абстрактно. Приготуйтеся до того, що вимоги набагато вищі за ті, що були у вашому дитинстві. По суті, ідеальний учень при вступі до 1-го класу повинен вміти все, чого його навчатимуть у школі перший рік.

  Ось короткий перелік навичок і умінь, якими повинен володіти майбутній першокласник:

  читати, писати прописними літерами, вміти дорахувати до 100 через 1 і через 10. Складати і віднімати в умі до 10. Знати склад числа (склад числа 5 – це 1 і 4, 2 і 3). Вміти класифікувати предмети: професії, фрукти, комахи, птахи, транспорт... і т. д.

  Вміти переказати почутий розповідь. Мати тренированную пам'ять.

  Чомусь у багатьох школах рекомендують: “Не вчіть писати – ми їх навчимо в школі. Не вчіть рахувати – навчимо в школі". Майте на увазі, на співбесіді все одно просять написати і порахувати.

  3. Все зрозуміло, але що конкретно робити для вступу в школу?

  Центр розвитку «Зернятко» розробив програми розвитку та навчання дитини для підготовки його до шкільної програми. Наші програми враховують вікові особливості та індивідуальні можливості кожної дитини.

  4. Місце для занять при підготовці до школи

  Має сенс заздалегідь подбати про спеціальне місце для занять. Це не означає, що займатися треба тільки там, але наявність окремого столу або куточка дисциплінує дитину. Він чітко розуміє, що зараз йде заняття, і він повинен бути зосереджений. Робоче місце слід вибирати зручним, з хорошим, правильним освітленням. Кімнати центру розвитку дитини «Зернятко» максимально наближені до класних кімнат шкіл.

  5. Системність у підготовці до школи

  Досягти хороших результатів ви зможете, якщо будете працювати системно. Заняття повинні бути регулярними. Також важливо мати загальний план занять, виходячи з термінів. Якщо у вас попереду два роки, має сенс проводити заняття по програмі, розрахованої на вік 4-5 років. Яка продовжиться у віці від 5-6 років. Однак якщо до вступу залишився рік, а ви зовсім не готові, доведеться займатися з дня у день, більш інтенсивно за програмою розрахованої на вік 5-6 років.

  І нехай при цьому оточуючі думають все, що завгодно! Що нелюди батьки замучили дитину, що вона вже скоро зненавидить навчання... У вас є чітка мета, наша чітка методика, а все інше – просто слова.

  Початок занять з 1 вересня по травень включно.

  І не треба закидати на час садочок. І додатково можна відвідувати інші секції та гуртки, на все можна знайти час, при бажанні.

  6. Майбутній першокласник виходить на фінішну пряму

  Останні місяці занять дуже важливі – в цей час у дитини в голові повинен скластися правильний контекст. Все, що з ним відбувається, все, що він бачить, все, що він робить, на 80% пов'язано із заняттями. Навіть під час прогулянки ви ненароком просіть дорахувати до ста. Побачивши на дереві птаха, просіть назвати ще птахів, яких він знає. Після перегляду мультика просіть назвати головних героїв, хто поганий, хто хороший, хто з них чого хоче і про що вся історія.

  З боку може здатися, що це насильство надмірно. Але насправді мозок дитини дуже швидко адаптується і виходить на потрібні швидкості, так як без зусиль ви навряд чи чогось досягнете.

  7. Як вибрати школу: чим більше варіантів, тим краще

  Школи відбирають собі учнів, ви вибираєте собі школу. Чим більше варіантів, тим в кращому стані збережете свої нерви. Рекомендуємо записатися на кілька співбесід у різних школах свого району.

  Яку вибрати стратегію, щоб знизити ризики невступу до школи, вирішувати вам. Але, в будь-якому випадку буде краще, якщо ви зможете пройти кілька співбесід.

  Крім того, кожна наступна співбесіда дається дитині набагато легше. Для нього стає природним відповідати на питання незнайомих людей, з'являється впевненість у своїх силах.

  Не менш важливий правильний настрій дитини. З одного боку, він повинен відчувати відповідальність за результати, з іншого боку, ця відповідальність не повинна гнобити і лякати. Тут вже батькам видніше. Крім вас, ніхто краще не знає, що в даній ситуації більш дієво: посилити тиск або, навпаки, додати впевненості, розповівши що, якщо нічого не вийде – у вас є план Б. Згадати, що є й інші школи.

  8. Іспити. Тести. Співбесіду перед надходженням в 1 клас

  Має сенс прийти за тридцять–сорок хвилин. Це досить комфортний запас. Якщо прийдете раніше, можете занадто виснажитися ще до початку співбесіди. А якщо прийдете впритул або запізнилися – не встигнете освоїтися на місці, заповнити якісь папірці.

  Очікування своєї черги – найгірше у всьому процесі. Цей час перед дверима класу, здається, розтягується у вічність. Тут вже нічого не поробиш. Можна гуляти навколо школи або дати дитині яку-небудь гру в телефоні. Наприклад, морський бій дозволяє підтримати мозок в тонусі і вбити час.

  Що ще? Ви зробили все, що змогли. Тепер вам залишається тільки сидіти і хвилюватися, у той час як ваш маленький геній буде дивувати вчителів і психологів. І нехай вам пощастить!